Grafisk årshjul 2016 17

Kontakt

Handleguidegruppen
Jerismosevej 95
2670 Greve
Tlf.43 97 84 51
pprgreve@greve.dk

Det Centrale Visitationsudvalg har 5 medlemmer:

  • Leder af Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (formand)
  • Leder af Familierådgivningen
  • Kontorchef i Center for Dagtilbud og Skoler
  • Fagspecialist PPR

På denne side forneden, under Læs mere kan du se hvilke tilbud, Det Centrale Visitationsudvalg visiterer til.

Visitationsmøder

Der holdes møder hver 14. dag.

I menuen til højre, under Download, finder du møderækken og visitationsproceduren.

På Handleguiden under Professionelle/Skemaer findes de forskellige indstillingskemaer med tilhørende bilag.

Ved indstilling til Specialundervisningstilbud efter folkeskolelovens § 20 stk. 2 - både nye indstillinger og revisitationer samt indstilling til Dagbehandling med internt skoletilbud anvendes forskellige indstillingsskemaer.

Ved ansøgning om specialundervisning - efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 - bruges lærerteamets iagttagelser og beskrivelser af eleven som bilag, dette skema findes også under Professionelle/Skemaer.

For alle indstillinger gælder det, at det er vigtigt, at der er forældreunderskrifter på indstillingspapirene.