Specialtilbud i og omkring den almene skole

Skoler kan i samarbejde med forældre og PPR indstille et barn til det Centrale Visitationsudvalg CVi, når støttestrukturer og de tilknyttede indsatser til almenskolen ikke er tilstrækkelige til at sikre et barns udvikling. CVis opgave er at sikre faglighed og overblik i forbindelse med visitation af børn, der har brug for særlig specialpædagogisk bistand.