Procedure ved overgang fra f.eks. børnehave til skole og SFO

Da det er overordentligt vigtigt, at en skole allerede fra skolestart er tilgængelig for et barn med handicap, at en børnehave er tilgængelig efter vuggestuen og klubben ligeledes er tilgængelig efter SFO´ en, anvendes følgende procedure:

  • Specialrådgivningen, familierådgiveren eller i nogle tilfælde en anden fagperson sørger for i god tid (f. eks mindst et år før), at etablere et statusmøde med aktuel skole/daginstitution og SFO/klub, for at iværksætte en plan for hvilke tiltag, evt. ombygninger m.m. der skal til, inden barnet starter i institutionen.
  • Herefter er skolelederen/daginstitutionslederen og SFO/klublederen ansvarlig for den videre proces.
  • Der indhentes fagekspertise og tilbud på eventuelle tiltag og disse iværksættes, inden barnet starter. Efter barnet er startet i institutionen, kan der opstå nye behov med tiden. Større udgifter kan søges centralt i henholdsvis Center for Dagtilbud og Center for Skoler.