Taleklasserne er et tilbud til børn fra Greve Kommune. Børnene hører til i deres oprindelige skoledistrikt, men går i en periode på Holmeagerskolen.

Taleklasserne er oprettet til børn, der har så store sproglige vanskeligheder, at de vil have svært ved at klare sig i en almindelig klasse.

Børnenes sproglige vanskeligheder kan vise sig på forskellig måde. De kan have svært ved:

  • at bruge sproget relevant
  • at huske en besked
  • at forstå talt sprog
  • at danne sætninger
  • at finde de rigtige ord
  • at udtale sprogets lyde korrekt

Der er en talebørnehaveklasse og 1. - 6. taleklasse.

Der er som hovedregel seks børn i hver klasse.

Hvis du vil vide mere om Taleklasserne kan du kontakte skoleleder René Bang på tlf. 43908500 eller på mail reb@greve.dk

Henvisning til taleklasserne
Barnets daginstitution eller skole søger i samarbejde med fagpersoner omkring barnet Det Centrale Visitationsudvalg om en plads. Dette sker ifgl. aftale med forældrene.