Specialklasserne på Tune skole

Skolelederen har det overordnede ansvar for undervisningen for specialklasserne på Tune skole.

Der er tilknyttet SFO-tilbud til specialklasserne

Elevgruppen
Tilbuddet retter sig mod normaltbegavede elever, der på grund af svære opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD) har brug for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud.

Undervisningen
Undervisningen foregår i mindre grupper. Skoledagen er tilrettelagt med en tydelig struktur og genkendelighed. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolelovens vejledende læseplan dog således, at undervisningen tilrettelægges individuelt efter det enkelte barns muligheder for indlæring. Undervisningen foregår i grupper på højst 6 elever.

Visitation

Børnene visiteres til tilbuddet gennem Det Centrale Visitationsudalg (CVi).