Ordblindecenteret på Hedelyskolen er et kommunalt tilbud til elever med store læsevanskeligheder på 4.-9. klassetrin. Eleverne får mulighed for at tilegne sig den samme viden, som deres jævnaldrende kammerater, i det der tages vidtstrakt hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og behov ved tilrettelæggelse af undervisningen.

Du kan få flere oplysninger om Ordblindecenteret hos
Tine Zabel,
Koordinator i Ordblindecenteret,
Hedelyskolen
Telefon 43 90 12 33

Du kan også få mere information på Ordblindecenterets hjemmeside.
Visitation til Ordblindecenteret foregår via det Centrale Visitationsudvalg. I menuen til højre er der link til beskrivelse af, hvad der skal være beskrevet og dokumenteret for at indstille til OC.