En specialklasse er et tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vækstklasserne er fra 1. - 10 klasse er tilknyttet Hedelyskolen.

Eleverne undervises af lærere, der overvejende underviser i specialklasserne.

Specialklasserne er for de elever der har svært ved at følge undervisningen i folkeskolens almindelige klasser.

Undervisningen tilrettelægges ud fra hver enkelt elevs behov og foregår individuelt eller gruppevis i de fag der tilhører klassetrinnet.
Fra 8. klasse kommer eleverne i praktik. Forældre og elever får rådgivning og vejledning af kurator om uddannelse og erhverv.
Også efter endt skolegang bliver eleverne fulgt af kurator.
2 -3 gange årligt afholdes statuskonferencer om de enkelte elever, samt møder efter behov. Der er et tæt skole-/hjem samarbejde med mulighed for hjælp fra talepædagog, psykolog, fysioterapeut og kurator.

Visitation
Eleverne visiteres til Vækstklasserne fra hele kommunen via det Centrale Visitationsudvalg.

Hvis du vil vide mere om Specialklasserne på Hedelyskolen, kan du kontakte Hedelyskolen på tlf. 43 97 32 33