En specialklasse er et tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er mulighed for et helt forløb fra børnehaveklasse til 6. klasse på Arenaskolen (Arena C) og fra 7. – 10. Klasse på Hedelyskolen.

I begge specialklasseafdelinger undervises eleverne af lærere, der overvejende underviser i specialklasserne. Specialklasserne er for de elever, der har svært ved at følge undervisningen i folkeskolens almindelige klasser, og har brug for mere læretid for at kunne tilstræbe trinmål fra folkeskolens formålsparagraf.Undervisningen tilrettelægges ud fra hver enkelt elevs behov og foregår individuelt eller gruppevis i de fag der tilhører klassetrinnet.2 -3 gange årligt afholdes statuskonferencer om de enkelte elever, hvor fagpersonerne om barnet drøfter barnets faglige udvikling.

Der er et tæt skole-/hjem samarbejde med mulighed for hjælp fra talepædagog, psykolog, fysioterapeut og UU-vejleder for elever med særlige behov.

Visitation
Eleverne visiteres til specialklasserne fra hele kommunen via det Centrale Visitationsudvalg. Hvis du vil vide mere om Specialklasserne/Arena C kan du kontakte afdelingsleder:
Jette Brinkløv på telefon nummer 43 97 35 00 på mail jebr@greve.dk

Link til Arenaskolen