Specialklasser for normaltbegavede elever med vanskeligheder indenfor det autistiske spektrum eller andre psykiske udviklingsforstyrrelser på Tjørnelyskolen

Der er knyttet SFO til specialklasserne.

Undervisningen
Undervisningen foregår i mindre grupper. Skoledagen er tilrettelagt med en tydelig struktur og genkendelighed. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolelovens vejledende læseplan dog således, at undervisningen tilrettelægges individuelt efter det enkelte barns muligheder for indlæring.

Der er et tæt samarbejde med PPR, som superviserer lærere og pædagoger. Der er tilknyttet psykolog, talehørepædagog og fysioterapeut.

Skole-hjem samarbejdet vægtes højt.

Visitation
Visitation til specialklasserne sker gennem Det Centrale Visitationsudalg (CVi).