Hjælpemidler til enkeltintegrerede børn med handicap

Udgifter til mindre hjælpemidler afholdes af den enkelte skole f.eks. særlig stol eller bord.

Hvis et barn har fået stillet en diagnose (skal være begrundet skriftligt), kan forældrene henvende sig til skolelederen på deres barns skole, og anmode om at få relevante hjælpemidler stillet til rådighed.

Skolelederen er ansvarlig for at indhente den fornødne konsulentbistand og anskaffelse af det anbefalede hjælpemiddel.

Skolen kan søge PPR om dækning af udgifter til større hjælpemidler eller hjælpemidler, der er specialtilrettede.

Hjælpemidler i særlige skoletilbud
Hjælpemidler til de børn, der går i særlige skoletilbud i Greve Kommune, skal finansieres over det rammebeløb, der er afsat til klasserne.

Lokaleindretning
Dækning af udgifter til specialindretning af skolen, søges i Center for Skoler.

Læs i øvrigt afsnittet om "Tilgængeligehed".

Hjælpemidler og lokaleindretning til elever på privatskoler, efterskoler og gymnasier mv. søges i Undervisningsministeriet.