Særlige legeredskaber/undervisningsmaterialer

Der kan af den ene eller den anden grund være brug for at anvende særlige legeredskaber, der stimulerer og giver et barn med handicap nye muligheder.

Disse legeredskaber anbefales ofte af sygehuset, småbørnskonsulenten eller tale/hørepædagogen.

Tale/hørepædagogen indgår i vurderingen af behovet for særlige legeredskaber/materialer til bl.a. børn med høretab, og småbørnskonsulenten vil ofte indgå i vurderingen af legeredskaber, der stimulerer til kontakt, leg, sansning og motorik.

Legeredskaber kan efter en konkret vurdering i enkelte tilfælde udlånes af småbørnskonsulenten eller af tale/hørepædagogen.

Ved indkøb af særlige legeredskaber har forældre mulighed for at søge om dækning af eventuelle merudgifter til dette i Specialrådgivningen.

Særlige træningsredskaber
Det kan af og til vurderes, at der i en periode er brug for særlige træningsredskaber til stimulation af et barn med handicap. Ofte er det sygehuset, specialinstitutionen eller fysioterapeuten, der anbefaler dette.

Småbørn i hjemmet
Fysioterapeuterne på PPR kan inddrages i vurderingen af et barns behov for et træningsredskab, og kan anbefale en bevilling af dette, efter henvendelse fra forældre, sygehus eller andre fagpersoner.

I enkelte tilfælde kan træningsredskaber udlånes af fysioterapeuterne, eller bevilges fra pulje på PPR, efter anbefaling fra fysioterapeuterne.

Skolebørn i hjemmet
Fysioterapeuterne på PPR kan inddrages i vurderingen af et barns behov for et træningsredskab, og kan anbefale en bevilling af dette, efter henvendelse fra forældre, sygehus eller andre fagpersoner.

I daginstitutionen og skolen
Lege og træningsredskaber til det enkelte barn i institutionen/skolen, afholdes af den enkelte institution, større indkøb kan evt. søges centralt i Center for Dagtilbud og Center for Skoler.

Konsulentbistand hertil kan ydes på 0 – 6 års området af fysioterapeuterne på PPR.

Småbørnskonsulenten og fysioterapeuten (PPR) kan vurdere behovet og i enkelte tilfælde udlåne træningsredskaber.