Hjælpemidler i hjemmet
Individuelle hjælpemidler: Hjælpemidler der kræver særlig tilpasning til det enkelte barn , kan søges i Center for Pleje & Omsorg.

Specialrådgivningen kan inddrages i vurderingen af, om der kan ydes hjælp til merudgifter. Se link

Hjælpemidler til leg og udvikling kan i særlige tilfælde søges i Specialrådgivningen.

Særlige kommunikationshjælpemidler søges i Centret for Specialundervisning,

Boligindretning i hjemmet
Kontakt Hjælpemiddelafsnittet i Center for Pleje & Omsorg.