Individuelle hjælpemidler

Hjælpemidler, der kræver særlig tilpasning til det enkelte barn, kan søges i Hjælpemiddelafsnittet i Center for Pleje & Omsorg.

Øvrige hjælpemidler

Den enkelte institution indkøber og betaler selv mindre hjælpemidler såsom klapvogne, stole, cykler uden særlige tilpasninger samt mindre udgifter til lyddæmpning m.v.

Udgifter til større specialindkøb søges i Center for Dagtilbud.

Indretning af adgangsforhold m.v.

Er der tale om eksempelvis kørerampe og opsætning af denne afholdes udgiften af daginstitutionen. Større udgifter til indretning eller ombygning søges i Center for Dagtilbud.

Læs i øvrigt afsnittet "Tilgængelighed" og "Lege-/træningsredskaber" som findes via links nederst på denne side under Læs mere.