For de børn, der visiteres til 20.2 klasserne, gælder det, at der er tilknyttet SFO til de enkelte tilbud.