Klub for handicappede/sent udviklede børn og unge i alderen 10 - 18 år.

Visitation
Visitation til klubben sker gennem det Centrale Visitationsudvalg.