Forældre har som udgangspunkt ret til frit at vælge en daginstitution og skole.

Det er imidlertid vigtigt at forældre/andre lytter til de fagpersoner, der kender barnet. Således skal der tages hensyn til den enkelte skoles/institutions adgangsforhold, indretning, bygningsmæssige muligheder, faglig ekspertise m.v.. En skole/institution kan være mere egnet til kørestolsbrugere end en anden, og måske er der tidligere lavet forbedringer. Nogle skoler kan have en særlig faglig ekspertise på det pågældende handicapområde.

Det anbefales, at forældre indhenter den fornødne viden og får rådgivning og vejledning af relevante fagpersoner.

Hver gang, der anbefales en anden skole/institution end barnets distriktsskole/institution, må forældrene og fagpersonerne omkring barnet vurdere, hvor meget de eventuelle brudte kammeratskabsrelationer betyder for barnet, vægtet med tilflytningsskolens fysiske rammer og den eventuelle særlige faglige ekspertise.