I Inklusions- og ressourceteamet er der ansat specialpædagoger, der arbejder på 0-6 års området. 

Den enkelte institution kan i samarbejde med barnets forældre søge om tildeling af støttepædagog hvis der, i samarbejde med en ressourcepædagog, skønnes at barnet har brug for særlig støtte udover det de ansatte i institutionen kan varetage.


Ansøgning

Ansøgningsskemaet findes under punktet 'Skemaer' og det er vigtigt, at I udfylder forsiden korrekt, så Visitationsudvalget kan se hvem de skal indkalde.


Visitation

Ansøgninger til støttepædagog behandles i Visitationsudvalget, som består af repræsentanter fra PPR, pædagogisk konsulent samt lederen af Inklusions- og ressourceteamet. Der er løbende visitation én gang om måneden og du finder datoerne i menuen til højre under Download 'Møderække ..'.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til leder af Inklusions- og ressourceteamet:
Janni Runedal på email jaru@greve.dk eller telefon 30579594.