En ressourcepædagog er en uddannet pædagog, der fungerer som en fleksibel ressource i forhold til Kommunens daginstitutioner på 0-6 års området. 

Institutionerne kan gøre brug af ressourcepædagogens kompetencer med henblik på observation af børn, samt råd og vejledning i forhold til grupper af børn og til enkelte børn.

Ressourcepædagogen har særlig viden om:

  • Relations- og ressourcetænkning
  • Udviklingspsykologi
  • Gruppedynamiske processer
  • Brug af Marte Meo som pædagogisk redskab
  • Viden og erfaring med gennemførelse af iagttagelsesforløb

Ressourcepædagogen har særlige kvalifikationer i forhold til:

  • at støtte personalet i institutionerne i at observere, beskrive og handle i forhold til børn med særlige vanskeligheder,
  • at støtte institutionernes pædagogiske udviklingsprocesser i forhold til børn med vanskeligheder, samspillet i børnegrupper, og udvikling af personalets tilgang til disse børn.

Mål

Målet for ressourcepædagogens arbejde er:

  • At rådgive og vejlede institutionernes personale i arbejdet med børn med særlige behov.
  • At fremme en helhedspræget tænkning, hvor samarbejde, tværfaglighed og respekt for faglighed er udgangspunktet
  • At støtte en relations- og ressourceorienteret tænkning med henblik på øget rummelighed og inklusion

Organisering

Ressourcepædagogen er ansat i støttepædagogkorpset, og har ikke faste timer tilknyttet et bestemt barn eller en bestemt gruppe børn med særlige behov, men har løbende skiftende opgaver at løse.

Ved behov for indsats fra en ressourcepædagog kan Leder af Støttepædagogkorpset Janni Runedal kontaktes på email jaru@greve.dk eller telefon 4397 8450.

Ressourcepædagogerne kan kontaktes på tlf. 43 97 84 49 og 43 97 84 50 eller på mail ressourcepaedagoger@greve.dk