Hjælp til praktiske gøremål kan bevilges til handicappede og kronisk syge børn i skole og daginstitution og fritidstilbud.

Den enkelte institution skal selv ansætte en medhjælper til opgaven, og sørge for alle forhold i ansættelsen.

Ansøgning

Ansøgning om praktisk medhjælp kan foretages af daginstitutionen/skolen i samarbejde med involverede PPR medarbejdere, og altid i samråd med forældrene.

Visitation

Ansøgninger vedr. praktisk medhjælp behandles i visitationsudvalget i PPR som behandler ansøgningerne én gang om måneden.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Leder af Inklusions- og Ressourceteamet, Janni Runedal på email jaru@greve.dk eller telefon 43979265.

undefinedundefined