Pædagogisk friplads ydes af sociale og pædagogiske årsager.

Yderligere oplysninger vedr. pædagogisk friplads kan fås ved henvendelse til Helle Bøge Jensenhbje@greve.dk på telefon 43978449.

Halv pædagogisk friplads for børn med betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne
Forældrebetalingen bliver nedsat til halvdelen til børn med vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Yderligere oplysninger vedr. pædagogisk friplads kan ligeledes fås ved henvendelse til Janni Runedal jaru@greve.dk på telefon 43979265.

Friplads i forbindelse med forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger ydes under hensyntagen til en samlet vurdering af barnets behov for særlig støtte. Ydelsen bevilges efter Serviceloven. Det er familierådgiverne i Familierådgivningen, der behandler denne form for friplads.

Henvendelse til Center for Børn og Familier, telefon 43 97 97 97.