Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til førskolebørn ca 4-6 årige med impressive (at kunne forstå, hvad andre siger) og/eller ekspressive vanskeligheder (at kunne gøre sig forståelig).

Hvad er et sprogforløb ?

  • Et intensivt specialpædagogisk tilbud til børn med massive sproglige vanskeligheder.

  • Bygger på de pædagogiske principper om relations- og ressourceorienteret tænkning samt inklusion.

  • Et tilbud med specialviden og kompetence til at kunne vejlede og rådgive barnets daginstitution og forældre.

  • Foregår i vekselvirkning mellem strukturerede aktiviteter i gruppe og sprogarbejde i barnets eget dagtilbud samt møder med forældre og personale.

  • Bygger på et tværfagligt arbejde med børnene i et tæt samarbejde med de voksne omkring barnet.

Visitation

Foretages af den enkelte daginstitution i samarbejde med lokal talehørelærer.

Kontakt

Greve Videncenter - Telefon: 4397 3401 - Email:  sprogforlob@greve.dk