Greve Kommune har iværksat basisgrupper for børn med særlige behov af forskellig karakter. Fælles for alle basisgrupper er, at børnene visiteres af et visitationsudvalg i Center for børn og familier før eventuel placering i grupperne.

Visitation til grupperne
Ansøgning om optagelse i basisgruppe kan foretages af daginstitutionen i samarbejde med PPR og altid i samråd med forældrene.

Visitering foretages løbende af visitationsudvalget.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til formand for visitationsudvalget Janni Runedal på email jaru@greve.dk eller telefon 30579594.