Psykisk førstehjælp

Den psykiske førstehjælp er lærerens/pædagogens/kollegaens/lederens umiddelbare og øjeblikkelige omsorg for det menneske, der har været udsat for en chokerende oplevelse. En rigtig førstereaktion fra de nærmeste er et vigtigt grundlag for at overvinde hændelsen.

Alle på arbejdspladsen har et ansvar for, at der ydes psykisk hjælp

Samtalen umiddelbart efter den chokerende hændelse er nøglen til den psykiske krisehjælp. Og samtidig er det en god idé at gøre følgende for at modvirke psykiske reaktioner:

Samtalen umiddelbart efter den chokerende hændelse er nøglen til den psykiske krisehjælp. Og samtidig er det en god idé at gøre følgende for at modvirke psykiske reaktioner:
  • Umiddelbart efter hændelsen er der behov for både omsorg og beskyttelse, f.eks. en arm om skulderen.
  • Den ramte må ikke føle sig alene. Vær opmærksom på dette ved hjemsendelse fra arbejdet.
  • Tal med den ramte person, undgå at isolere den pågældende pga. usikkerheden om, hvad man skal sige til vedkommende.
  • Hjælp og støt den ramte til at få bearbejdet oplevelsen.
  • Sig aldrig "glem det" - det er vigtigt at lytte og opfange signaler, der kommer frem, selv om oplevelsen bliver fortalt både 5 og 10 gange.
  • Accepter, at de følelsesmæssige reaktioner kan være forskellige fra person til person.
  • Undgå at bebrejde eller latterliggøre.
  • Vær forsigtig med at vise medlidenhed. Det kan øge følelsen af utilstrækkelighed og forstærke frygt og angst.
  • Støt ved konfrontation med virkeligheden, som f.eks. når den ramte kommer tilbage til skolen.

Og husk altid at underrette ledelsen om hændelsen og om den ydede akutte hjælp.
Den psykiske førstehjælp må siges, at være den vigtigste hjælp for den kriseramte person og derfor uhyre vigtig.

Men man bør ikke tilbyde en elev/kollega hjælp, der går videre end rollen som læreren/pædagogen/kollegaen/lederen. Som lærer/pædagog/kollega bør man lægge vægt på at lytte og trøste. Man bør under ingen omstændigheder skabe en terapilignende situation - det må man lade psykologen om.