Nedenstående er et eksempel på en sorg-kriseplan
Planen kan bruges som inspiration. Denne plan er lavet til brug på en skole.

Ved alvorlige ulykker i og ved skolen.
Forholdsregler på ulykkesstedet:
Den / de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og de forsøger så vidt muligt at holde eleverne væk fra ulykkesstedet.

Skolelederen underrettes.

Skolelederen overlader til medarbejderne at registrere og tage sig specielt af de elever/medarbejdere, der har været vidne til ulykken.

Hvis det er nødvendigt hentes klasselæreren, andre lærere, eller skolesundhedsplejersken. Eventuelt kontaktes Greve Kommunes Kriseberedskab.

Behov for en skriftlig meddelelse til de berørte elevers hjem, eventuelt opslag på indgangsdøre og på skolens hjemmeside vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Der sørges for voksenkontakt til de elever, som ikke bør være alene efter skoletid.

Underretning:
Skoleleder underretter elevens /medarbejderens familie om ulykken, men ikke om følgerne.

Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien af sygehus, politi eller præst.

Skoleleder informerer medarbejderne.

Skoleleder giver besked til Greve Kommunes kriseberedskab, skolesundhedsplejerske og psykolog, som eventuelt indfinder sig på skolen.

Skoleleder underretter skolevæsenets ledelse.

Klasselærerne/ eller nærtstående lærere informerer de berørte klasse

  • Tal åbent og konkret om det
  • Lad børnene tale om det de tænker og føler
  • Man bør sørge for at ingen børn er alene, når han/hun kommer hjem.
  • Dette gælder i særlig grad børn i de yngste klasser

Opfølgning:

Registrer nøje eventuelt fravær når eleverne efter ulykken kommer tilbage til klassen.

Medarbejdere/ klasselærere finder ud af, hvem der har været vidne til ulykken og giver disse oplysninger videre til skolelederen.

Eleverne skal have ærlige oplysninger om, hvad der er sket.

Reaktionsmønstret efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på at mange, som ikke umiddelbart ser ud til at reagere kan få reaktionerne senere.

Kontakt eventuelt Kriseberedskabet igen. Elever / medarbejdere, som har behov for det, skal tilbydes særlig efterbehandling.

Ved skader der fører til længere sygehusophold holder klasselæreren/ teamet (og skoleleder hvis medarbejder) kontakt til familien.

Hvis en elev får varige men efter en ulykke, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforening med klasse- og skolemiljøet.