Hvad er instutionsledelsens ansvar når en medarbejder er i krise

INSTITUTIONSLEDELSES ANSVAR

 

Professionel psykisk krisehjælp

Ofte vil ovenstående bevidste psykiske førstehjælp være nok, men nogle gange specielt ved voldsepisoder - vil denne hjælp slet ikke være tilstrækkelig.

Læreren/pædagogen/kollegaen og ikke mindst ledelsen bør gøre sig klart, at et menneske, som har været udsat for stærkt chokerende hændelser, bør hurtigst muligt tilbydes lægeligt eller psykisk behandling.
Ledelsesansvar

Den situation, en kriseramt person befinder sig i, er præget af manglende dømmekraft i forhold til sin egen situation.

Overlades det til den kriseramte person selv, igennem egen læge, at blive henvist til professionel hjælp, er der risiko for, at pågældende ikke magter dette - og dermed ikke får den optimale behandling.

Institutionens ledelse er derfor ansvarlig for, at Proceduren vedrørende Greve kommunes krisehjælp til medarbejdere sættes i værk.