Dette er en side om krisehjælp til professionelle

Arbejde med mennesker rummer risikoen for at blive udsat for store psykiske belastninger. Vold og trusler om vold er eksempler på det.


Følgerne efter en stærk chokerende oplevelse kan være alvorlige, men alvorlige følger kan forhindres, bl.a. ved en bevidst opbakning fra ledelse og nærmeste kolleger. En aktiv indsats kan således sikre elevens/medarbejderens fortsatte psykiske velbefindende, mens passivitet kan medføre tab af arbejdsevnen. I menuen til venstre er der en kort gennemgang af, hvordan en akut krise kan spottes og ikke mindst, hvad du skal gøre som lærer/pædagog/kollega og som ledelse for at yde "krisehjælp".

Ved at klikke i menuen til venstre kan du læse om, hvordan du kan få hjælp omkring kriser